Câu hỏi thường gặp

 • Q: Nó có miễn phí không?

  A: Có, tải lên và tải xuống miễn phí 100% cho tất cả người dùng. Chế độ tài khoản chỉ dành riêng cho các lập trình viên <dev1> hoặc tài khoản được gắn cờ <flag1>. Với khách thì tốc độ tải xuống được giới hạn là 50 Kbs và 10 GB tải lên.

 • Q: File của tôi có bị xóa bỏ không?

  A: Các file được tải lên của khách được lưu giữ unlimited ngày. Tài khoản của lập trình viên được lưu unlimited ngày.

 • Tôi có thể upload bao nhiêu file?

  A: Bạn có thể tải lên bao nhiêu tệp tùy thích, miễn là mỗi tệp tuân thủ Điều khoản dịch vụ và kích thước tải lên tệp tối đa.

 • Q: Những loại tập tin nào tôi được phép tải lên?

  A: Bạn có thể tải lên các loại tệp sau: Tất cả.

 • Q: Có bất kỳ hạn chế nào đối với kích thước của các tệp được tải lên của tôi không?

  A: Mỗi tệp bạn tải lên phải nhỏ hơn 50.00 GB trong kích thước cho không có tài khoản hoặc ít hơn 100.00 GB trong kích thước cho các tài khoản cao cấp. Nếu nó lớn hơn số tiền đó, tệp của bạn sẽ bị từ chối.

 • Q: Tôi có thể tải lên nhạc hoặc video không?

  A: Đúng. Lưu trữ nhạc và video được cho phép miễn là bạn sở hữu bản quyền về nội dung và nó tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

 • Q: Có một số tệp trên máy chủ của chúng tôi có thể đã được bảo vệ bản quyền, làm thế nào tôi có thể thông báo cho bạn về chúng?

  A: Qua báo cáo lạm dung.