Cách tải xuống từ VILEAK


Vì bạn đang ở đây tại VILEAK, bạn có thể đã thử số lần tải xuống các tệp mong muốn của mình.

Bạn có thể đã tải xuống một số ADS.

Đúng vậy, chúng tôi phục vụ một số ADS của bên thứ ba.

Nhưng không có ADS này, chúng tôi không thể giữ cho trang web của chúng tôi chạy và giữ cho nó mát mẻ như bình thường.

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây [GIF]
Tóm lại

  1. Bỏ chọn "Tải xuống với Addons" trước.
  2. Chờ hết thời gian và nhấp "Download"
  3. Bạn sẽ tải được file bạn cần

Vẫn không biết ? Liên hệ tôi để được hướng dẫn.